HVEM ER VI?

Amberg Norge er en avdeling av Amberg Group fra Sveits og er integrert med konsulent og teknologi forretningsområdene. Selskapet leverer konsulenttjenester til komplekse underjordsprosjekter så vel som landmålingstjenester til tunnel og seismiske undersøkelser i tunnel. Vi leverer også tjenester og ekspertise fra våre søsterbedrifter i Amberg Gruppen innen forretningsområdene: Engineering, Technologies, Logistics og test galleriet VSH.

Amberg Norge er et spesialistselskap innen ingeniørgeologi og design av underjordsprosjekter. I tillegg er vi et teknologifirma som leverer produkter og tjenester innen design, byggefase, driftsfase og vedlikeholdsfase. Våre produkter er skreddersydd for tunnelbygging og jernbane og består av produkter for tunnelstikking, tunnel seismikkprediksjon, jernbanebygging og -vedlikehold, overvåking, skybaserte eller web- baserte databaser for tunnel og jernbane drift og vedlikehold, samt skybaserte løsninger for stabilitetsovervåking under bygging.

En av de viktigste funksjonene til den norske avdelingen av Amberg er å kunne levere lokale tjenester til våre kunder og prosjekter, samtidig som vi kan dra nytte av Amberg Gruppens store internasjonale kompetanse og erfaring innen underjordsprosjekter.

VÅR EKSPERTISE

LØSER DINE BYGGEUTFORDRINGER

Engineering

Engineering design for underjordiske strukturer som jernbane, vei, t-bane, vannkraft, caverns, infrastruktur og rom under bakken, inklusiv innovative arbeidsmetoder som BIM.

arrow

Systemer og Teknologi

Georeferert innsamling og foredling av informasjon om sivil infrastruktur er vår hovedekspertise, med focus på tunnellandmåling, underjordiske 3D geofysiske undersøkelser, jernbanemonitorering og spor mobilmapping.

arrow

Logistikk

Modern analyse, 5D design, planlegging og teknologisk ekspertise for utvikling og implementering av banebrytende løsninger.

arrow

Testanlegg

Spesialbygde hull, testanleggsområder, laboratorier og treningsrom for forskning, utvikling og fullskala tester.

arrow
See mer

VÅRE INGENIØRREFERANSER

FRA SKANDINAVIA OG HELE VERDEN

 • KVU Oslo Navet
  KVU Oslo Navet er en overordnet planlegging av framtidens offentlige transport tilbud i sentrale østlandsområdet, og Amberg Norge bistod med ekspertvurderinger av drivemetoder og anleggstekniske utfordringer for tunneler og stasjoner under bakken.
 • Follobanen
  På Norges største infrastrukturprosjekt, har Amberg Norge bistått byggherren med ekspertise i planleggings-, anbuds- og byggefasen på TBM tunnelene. Amberg Norge leverte ressurser innen flere områder: overordnet teknisk ansvarlig, kontrakt, produksjonskontroll av tunnelsegmentene og kontroll og godkjenning av bygging av TBM maskinene, samt oppfølging i byggeperioden.
 • E39 Ålgård - Hove
  Amberg Norge har hatt ansvar for ingeniørgeologi under utarbeidelse av reguleringsplan for ny 12 km 4-felts motorvei fra Ålgård til Hove. Prosjektet inneholder to tunneler på totalt 5,8 km og høye fjellskjæringer.
 • Hensettningspor Ski
  For utarbeidelse av teknisk hovedplan for ny Hensetting Ski syd og avgrening Østre linje, har Amberg Norge vært ansvarlig for den ingeniørgeologiske prosjekteringen.
 • Rådgivere
  Amberg Norge har bistått både byggherrer og entreprenører med ulike oppdrag innen anbudsplanlegging og anbudsdesign av forskjellige spesielle tunnelløsninger og drivemetoder.
Mer referanser
 • Follobanen – Drill and blast
  Amberg Norge har utført kvalitetskontroll av entreprenørens stikningsarbeid samt As-Built rapporteringen på Drill & Blast prosjektet på Follobanen. Oppdragsgivere har vært både entreprenørene og byggherren i forskjellige perioder. Arbeidet ble utført med vår egen programvare Amberg Tunnel.
 • Follobanen – Innføring Oslo S
  Amberg Norge har utført produksjonsstikking, nivellering og As-Built rapportering av entreprens arbeider på prosjektet Innføring Oslo S på Follobanen. Arbeidene omfattet utsetting for jetpeling, betongdekker, kulvert og utgraving for det kompliserte prosjektet.

Tunnel Seismic Prediction (TSP) for å planlegge den nærmeste fremtiden

 • Rv.555 Sotrasambandet
  Amberg har utført to seismiske undersøkelser for prosjektet for å bestemme plassering og kompleksitet av kryssende svakhetssoner for den undersjøiske delen av en kabelomleggingstunnel som er en del av de forberedende arbeidene for prosjektet.
 • Förbifart Stockholm
  Kunden Trafikverket ønsket å vurdere lengde og kompleksitet av svakhetssoner under kryssingen under Mälaren. Amberg Norge utførte to seismiske undersøkelser som grunnlag for produksjonsplanlegging og sikringsvurdering i den kritiske delen under Mälaren.
 • Rogfast
  Opptrening av Statens Vegvesen sine brukere av TSP 303 samt teknisk bistand under driving av Ventilasjonstunnel fra Arsvågen på Rogfast prosjektet.
 • Ryfast – Hundvag tunnel
  Amberg Norge utførte to seismiske undersøkelser i to ulike løp i Hundvågtunnelen på Ryfastprosjektet. Undersøkelsene gav Statens Vegvesen viktig informasjon til planlegging av sprengning og sikring av en større svakhetssone, samt tunneldriving i fyllitt med diffuse vannlekkasjer. Resultatene ble presentert på World Tunnelling Conference 2017.
Mer info

VIDEOS  

News

Sorry, open positions not available at this moment.