HVEM ER VI?

Amberg Norge AS er en avdeling av Amberg Group fra Sveits og er integrert med morselskapet Amberg Engineering AG. Selskapet leverer konsulenttjenester innen ingeniørgeologi, anleggsteknikk, ventilasjon, brann og sikkerhet, spesielt rettet mot komplekse underjordsprosjekter. Vi formidler også produkter, tjenester og ekspertise fra våre andre søsterbedrifter i Amberg Gruppen innen forretningsområdene: Amberg Technologies, Amberg Loglay og Test galleriet VSH.

Amberg Norge AS er et konsulentselskap som tilbyr tjenester innen alle faser av underjordsprosjekter, fra tidligfase til utførelse og tilbyr tjenester til både byggherrer, entreprenører og konsulenter. Våre spesialister har bred og lang erfaring fra prosjekter både i inn- og utland og besitter unike kunnskaper om kompliserte grunnforhold og ulike drivemetoder. 

I tillegg til egne ressurser i Amberg Norge AS som leverer lokale tjenester til våre kunder og prosjekter, drar vi nytte av Amberg Gruppens store internasjonale kompetanse og erfaring innen underjordsprosjekter. I tillegg til våre søsterbedrifter Amberg Technologies, Amberg Loglay og Test galleriet VSH har Amberg Gruppen egne selskaper innen smart måleteknikk i Amberg Infra7D, BIM og prosjekteringstjenester via Amberg InfoCon og deltar i innovasjon og utviklingen av digitale løsninger via vårt Digital Innovation Team. 

VÅR EKSPERTISE

LØSER DINE BYGGEUTFORDRINGER

Engineering

Prosjektering for underjordiske strukturer som jernbane, vei, t-bane, vannkraftanlegg, fjellrom osv. Egne avdelinger for brann, ventilasjon og sikkerhet, rehabilitering, atomavfallslagring etc. Bruk av innovative arbeidsmetoder som 3D, 4D og 5D modellering, BIM, VDC og CEEQUAL.

arrow

Systemer og Teknologi

Georeferert innsamling og foredling av informasjon om sivil infrastruktur, med fokus på tunnelmåling, underjordiske 3D geofysiske undersøkelser, spormåling for jernbane og mobile mapping.

arrow

Logistikk

Moderne analyse, 5D design, planlegging og teknologisk ekspertise for utvikling og implementering av banebrytende logistikkløsninger for bygge- og anleggsbransjen.

arrow

Hagerbach Testanlegg, VSH

Fullskala underjords testanlegg med FoU laboratorier, produkttestanlegg og trening i spesielle arbeidsmetoder. Egen restaurant og eventanlegg.

arrow
See mer

VÅRE REFERANSER

FRA SKANDINAVIA OG HELE VERDEN

 • D18 / D73 Kronstadtunnelen
  For Bybanen Utbygging i Bergen har Amberg Norge AS bistått ved ombygging av en gammel jernbanetunnel til gang- og sykkelvei, med kryssløsning i løsmasse. Vi har utført konseptvalgsanalyse, detaljprosjektering, bistått ved valg av entreprenør samt byggeplassoppfølging og -rådgiving. Prosjektet var tema for en rapport og en presentasjon på Fjellprengingskonferansen 2022.
 • Sandbukta-Moss-Såstad / SMS 2A 
  Uavhengig kontroll av prosjektering av alle fjellarbeider samt teknisk støtte til Bane NOR ved bygging av Inter City prosjektet fra Sandbukta, gjennom Moss til Såstad.
 • E39 Stord Os
  For reguleringsplanen på E39 fra Stord, over Tysnes og fram til Os har Amerg Norge utført ingeniørgeologiske vurderinger, 3D modellering av utvalgte tunneler, samt anleggstekniske vurderinger og konseptvalg.
 • Follobanen
  På Norges største infrastrukturprosjekt, har Amberg Norge bistått byggherren med ekspertise i planleggings-, anbuds- og byggefasen på TBM tunnelene. Amberg Norge leverte ressurser innen flere områder: overordnet teknisk ansvarlig, kontrakt, produksjonskontroll av tunnelsegmentene og kontroll og godkjenning av bygging av TBM maskinene, samt oppfølging i byggeperioden.
 • E39 Ålgård - Hove
  Amberg Norge har hatt ansvar for ingeniørgeologi under utarbeidelse av reguleringsplan for ny 12 km 4-felts motorvei fra Ålgård til Hove. Prosjektet inneholder to tunneler på totalt 5,8 km og høye fjellskjæringer.
 • KVU Oslo Navet
  KVU Oslo Navet er en overordnet planlegging av framtidens offentlige transport tilbud i sentrale østlandsområdet, og Amberg Norge bistod med ekspertvurderinger av drivemetoder og anleggstekniske utfordringer for tunneler og stasjoner under bakken.
 • Entreprenører
  Amberg Norge har bistått entreprenører med ulike oppdrag innen anbudsplanlegging, anbudsdesign av forskjellige spesielle tunnelløsninger og drivemetoder, utarbeidelse av masselister og teknisk bistand for ulike anlegg.
Mer referanser
 • Follobanen – Drill and blast
  Amberg Norge har utført kvalitetskontroll av entreprenørens stikningsarbeid samt As-Built rapporteringen på Drill & Blast prosjektet på Follobanen. Oppdragsgivere har vært både entreprenørene og byggherren i forskjellige perioder. Arbeidet ble utført med vår egen programvare Amberg Tunnel.
 • Follobanen – Innføring Oslo S
  Amberg Norge har utført produksjonsstikking, nivellering og As-Built rapportering av entreprens arbeider på prosjektet Innføring Oslo S på Follobanen. Arbeidene omfattet utsetting for jetpeling, betongdekker, kulvert og utgraving for det kompliserte prosjektet.
 • Rogfast
  Opptrening av Statens Vegvesen sine brukere av TSP 303 samt teknisk bistand under driving av Ventilasjonstunnel fra Arsvågen på Rogfast prosjektet. Mer informasjon i TU-artikkelen.
 • Rv.555 Sotrasambandet
  Amberg har utført to seismiske undersøkelser for prosjektet for å bestemme plassering og kompleksitet av kryssende svakhetssoner for den undersjøiske delen av en kabelomleggingstunnel som er en del av de forberedende arbeidene for prosjektet.
 • Förbifart Stockholm
  Kunden Trafikverket ønsket å vurdere lengde og kompleksitet av svakhetssoner under kryssingen under Mälaren. Amberg Norge utførte to seismiske undersøkelser som grunnlag for produksjonsplanlegging og sikringsvurdering i den kritiske delen under Mälaren.
 • Ryfast – Hundvag tunnel
  Amberg Norge utførte to seismiske undersøkelser i to ulike løp i Hundvågtunnelen på Ryfastprosjektet. Undersøkelsene gav Statens Vegvesen viktig informasjon til planlegging av sprengning og sikring av en større svakhetssone, samt tunneldriving i fyllitt med diffuse vannlekkasjer. Resultatene ble presentert på World Tunnelling Conference 2017.
Mer info

VIDEOS  

News

Lysaker

Anleggsingeniør/ Ingeniørgeolog

More