I Bergen foregår det en omlegging av sykkel- og gangtilbudet og som følge av utbyggingen av Bybanen vil den gamle jernbanetunnelen mellom Fløen og Kronstad bli omgjort til en gang- og sykkeltunnel. Amberg Norge, sammen med Multiconsult, ble tildelt oppdraget med prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter for ombyggingen samt nybygg av en ny gangtunnel som skal kobles sammen med den gamle tunnelen. 

(1) Oversikt over tunnelkryseet 
(2) Visualisering av tunnelkrysset sett fra den gamle tunnelen
(3) Tverrsnitt av de to tunnelene 

Den gamle tunnelen er ca 500 m lang mellom Fløen og Kronstad. Den ligger under en gravplass og ble tidligere benyttet til godstransport. Ved siden av rehabiliteringen og oppgraderingen av den gamle tunnelen, skal det etableres en ny gangtunnel som skal kobles sammen med den eksisterende. Fra sammenkoblingspunktet skal den eksisterende tunnelen utvides for å gi plass til både gående og syklende. 

Amberg skal prosjektere den nye adkomstunnelen i løsmasser, samt utvidelsen av den gamle tunnelen fram til overgangen løsmasser og fjell. Hele prosjektet omfatter tunnel i løsmasse og fjell, en inntrekkshall og rehabiliteringen av den vernede portalen til den eksisterende tunnelen. 

«Å koble sammen gammel og ny infrastruktur for å lage et nytt tilbud for urban transport er veldig spennende. Jeg ser fram til å arbeide med dette prosjektet som gjør Bergen mer attraktiv for både innbyggere og gjester,» sier assisterende prosjektleder i Amberg Per Olav Perus. 

(1) Per Olav Perus, assisterende prosjektleder I Amberg 
(2) Eksisterende tunnelportal 
(3) Visualisering av den nye tunnelportalen 

Den første dele nav Bybanen stod ferdig i 2010. Siden da har to nye utvidelser i 2013 og 2017 av banen blitt ferdigstilt. Nå pågår fjerde trinn. Den nye gang- og sykkeltunnelen er planlagt ferdigstilt i 2023, sammen med linjeforlengelsen til Fyllingsdalen. 

 

Amberg gjør arbeidet i samarbeid med Multiconsult Norge AS