KDO JSME

AMBERG Engineering Brno a.s., člen skupiny Amberg Group, je společnost s více než 25letou tradicí na českém i mezinárodním trhu poskytující komplexní služby v oblasti projekce převážně geotechnických staveb.

Pro zvládnutí náročných projektů z oblastí podzemních staveb, speciálního zakládání, sanací sesuvů nebo rekonstrukcí tunelů tvoří náš tým inženýři
z širokého spektra oborů s autorizacemi pro geotechniku, statiku a dynamiku staveb, mosty a inženýrské konstrukce a dopravní stavby. Díky silnému zázemí skupiny AMBERG Group disponuje naše společnost know-how získanými spoluprací na největších tunelových stavbách světa. Díky zkušenostem a inovativnímu přístupu jsme připraveni na ty nejnáročnější projekty a výzvy, které se v našem oboru můžou vyskytnout.

 • Jsme držitelem oprávnění k projektování objektů a zařízení pro činnost prováděnou hornickým způsobem.
 • Jsme odborným znalcem - institucí pro posuzování stability podzemních objektů a dalších prostor vytvářených činností prováděnou hornickým způsobem a pro vypracování odborných posudků a stanovisek.
 • Specializovaná skupina pracovníků pro vývoj SW se trvale zabývá vývojem tunelových software pro sesterskou firmu AMBERG TECHNOLOGIES AG.
 • Jsme držiteli certifikátů ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Od 1. ledna 2024 dochází k personálním změně v představenstvu firmy AMBERG Engineering Brno, a.s. Současný předseda představenstva Ing. Vlastimil Horák se na vlastní žádost rozhodl k 31.12.2023 odstoupit z této funkce po dosažení důchodového věku.

Vlastimil Horák působí ve společnosti AMBERG Engineering Brno, a.s. od roku 1993, přičemž od roku 2001 ve funkci předsedy představenstva. Jménem společnosti děkujeme Vlastimilu Horákovi za odvedenou práci a dosavadní přínos. Neloučíme se s ním úplně, bude s námi dál spolupracovat na různých projektech v roli vedoucího projektanta a experta tunelových staveb.

Funkci předsedy představenstva převezme od 1. ledna 2024 dosavadní člen představenstva Ing. Lumír Kliš.

Pozice členů v představenstvu budou obsazeny dosavadním členem představenstva Ing. Jiřím Rožkem a novou členkou představenstva Ing. Alicí Žíttová.

Naše služby

Nabízíme široké spektrum služeb od přípravy projektů až po dozor při realizaci.
S našimi klienty úzce spolupracujeme od začátku až po dokončení projektu vždy
s cílem najít efektivní, bezpečné a ekonomické řešení.

Tunely a podzemní stavby

 • Silniční a železniční tunely.
 • Kanalizační a vodovodní stoky.
 • Kolektory.
 • Speciální podzemní objekty.
 • Sanace, provoz a údržba tunelů a podzemních staveb.

Geotechnika

 • Speciální zakládání.
 • Opěrné a zárubní zdi.
 • Propustky.
 • Násypy.
 • Sanace sesuvů.

Průzkumy / Prohlídky

 • Stavebně technické průzkumy.
 • Hlavní prohlídky tunelů pozemních komunikací.
 • Speciální měření v podzemních prostorách.

Reference

 • Silnice I/42 VMO Brno, Královopolský tunel
 • Rychlostní silnice D52 Troubsko – Rajhrad, tunel Želešice
 • Dálnice D1, tunel Klimkovice
 • Silnice I/35, tunel Jihlava
 • Dialnica D1, Severný obchvat Žiliny, tunel Višňové 
 • Silnice I/42 VMO Brno Vinohrady, tunel Vinohrady
 • Silnice I/35, Tunel Hřebeč
 • Dialnica D1, tunel Šibenik
 • Silnice I/42 VMO Brno , Husovický tunel
 • Silnice I/23 Brno, Pisárecký tunel
 • Silnice I/11 Lazce, ztráta stability gabionů
 • Diaľnica D1, Hubová Ivachnová, sanace sesuvných území (SK)
 • Dálnice D11, tunel Poříčí, bezpečnostní dokumentace
 • Silnice I/42 VMO Brno - VMO Mariánské náměstí
 • Dialnica D3 Čadca - Svrčinovec, geotechnické konstrukce
 • Zlámanec-zajištění sesuvu
 • Silnice II/343, Tunel Seč
 • Sinice I/42 VMO Brno, tunel Červený Kopec
 • Dálnice D43, tunel Kuřim
 • Silnice I/57, tunel Bystřička
 • Tunel Viamala, rekonstrukce (CH)
 • Bärenburgtunnel, rekonstrukce, (CH)
 • Tunel Fäsenstaub a Cholfirst, rekonstrukce, (CH)
 • Axentunnel, rekonstrukce (CH)
 • Tunnel Nations, rekonstrukce (CH)
 • Bypass Luzern  – novostavba tunelu (CH)
 • Riedbergtunnel (CH)
 • Tunnel Frauentobel, sanace (CH)
 • Gei Brusei  – sanace opěrných zídek (CH)
 • ENG Sup Goulet Perly-Bernex  – novostavba tunelu (CH)
 • Ahebergtunnel (D)
 • Überdeckeckung Rosenberg Ost - hloubený tunel (CH)
 • Gallerie Madonna della Guardia  – sanace tunelu (I)
 • Mittenbächgalerie  - sanace galerie (CH)
 • Galleria Bargagli-Ferriere  - sanace tunelu (I)
 • Silnice I/35, tunel Liberec-rekonstrukce tunelu, stanovení ochranného pásma
 • Dálnice D3 Praha - Jílové - Hostěradice – Václavice, tunely Libeř, Hostěradice, Vršky a Krňany
 • Adamov-Blansko, Sanace tunelů č. 7, 8/1, 8/2, 9, 10
 • Tunel Mikulovský a tunel Novoměstský, rekonstrukce
 • Tunel Třebovice, novostavba, likvidace starého Třeboviského tunelu
 • Rožná – Nedvědice, Sanace skalních svahů v km 79,050-79,150
 • Tunel Střelná, rekonstrukce
 • Tunel Harrachov, rekonstrukce
 • Silnice I/42 VMO Brno, Žabovřeský tramvajový tunel
 • Tunel Rakouský, rekonstrukce
 • Tunel Jivovský, rekonstrukce
 • TT Bystrc-Kamechy, tramvajový tunel Kamechy
 • Tunel Deboreč a tunel Mezno, trať Sudoměřice-Votice, 
 • Tunel Podhradský, rekonstrukce
 • Vinohradské tunely, Praha hl. n., rekonstrukce
 • Tunel Ještědský, rekonstrukce
 • Tunel Malý Plaský, rekonstrukce
 • Tunel Děčínský, tunel Loubský, rekonstrukce
 • Silůvky-Střelice, sanace sesuvu
 • Tunel Velký Prštický, rekonstrukce 
 • Tunel Bohuslavický, rekonstrukce
 • Tunnel Jablunkov, přestavba
 • Tunel Domašovský, rekonstrukce
 • Tunel Sedlejovický, rekonstrukce
 • Tunel Hornotanvaldský, rekonstrukce
 • Tunel Banskoštiavnický, rekonstrukce
 • Tunel Husovický, statický přepočet
 • Semmering Basistunnel (A) - novostavba
 • Zierenbergertunnel (D) - novostavba
 • Gotthard Basistunnel (CH) - novostavba
 • Furkatunnel (CH) - sanace
 • Brenner Basistunnel Nord (A) - novostavba
 • Reichholzeimer Tunnel (D) – rekonstrukce
 • Arosertunnel (CH) - rekonstrukce
 • Val Varunatunnel (CH) – rekonstrukce
 • Cornberger Tunnel (D) – rekonstrukce
 • Göteborg Haga tunel (S) 
 • Rudersdorfer Tunnel (D)
 • Brüttenertunnel (CH) 
 • Hamnabanan tunel (S)
 • U5 München (D) – metro
 • Tunnelbana, metro  (S)
 • Boräsbana, metro (S)
 • Tunel Holica (novostavba), Tunel Bujanovský (rekonstrukce), trať Krompachy – Kysak (SK)
 • Primární kolektor Brno, větev A, Koliště – Vlhká – zesílení ostění kolektoru
 • Primární kolektor Brno, Rekonstrukce technické galerie TG11-ocelové konstrukce
 • Primární kolektor Brno,, rekonstrukce Š6+Š24+TG4
 • Pasportizace sekundárního kolektoru Vinohrady
 • Primární kolektor Brno, Rekonstrukce šachty VŠ2
 • Primární kolektor Brno, Rekonstrukce šachty Š9
 • Primární kolektor Brno, Rekonstrukce šachty Š5
 • Primární kolektor Brno, Rekonstrukce šachty Š3
 • Primární kolektor Brno, Rekonstrukce šachty Š10
 • Primární kolektor Brno, Rekonstrukce šachty VŠ1
 • Primární kolektor Brno, Rekonstrukce šachty Š2
 • Primární kolektor Brno, Rekonstrukce šachty Š7 
 • Primární kolektor Brno, Rekonstrukce šachty Š4 
 • Primární kolektor Brno, Rekonstrukce  šachty Š12 
 • Primární kolektor Brno, Rekonstrukce kolektoru - větev AII
 • Jaderná elektrárna Dukovany, vodovodní štola, novostavba
 • VD Šance, odvodňovací štola, novostavba
 • VD Morávka, odvodňovací štola, rekonstrukce
   
 • Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského, vodovody a kanalizace
 • Brno, RKSC - Karásek - Loučky - Ivanovice, kanalizace
 • Brno, Minská, Horova a Bráfova, vodovody a kanalizace
 • Terminál IDS Starý Lískovec, vodovody a kanalizace
 • I/54 Veselí nad Moravou, vodovody a kanalizace
 • I/55 Kunovice, vodovody a kanalizace
 • Silnice I/42 Brno, VMO Vinohrady, vodovody a kanalizace
 • Silnice I/35, Tunel Hřebeč, požární suchovody
 • Silnice I/42 Brno, VMO Hlinky, vodovody a kanalizace
 • Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I a II, vodovody a kanalizace
 • Dálnice D3 Praha - Jílové - Hostěradice – Václavice, kanalizace a vodovody, požární vodovody
 • Tunel Kralovopolský – hlavní prohlídky
 • Tunel Klimkovice – hlavní prohlídky
 • Tunel Jihlava – hlavní prohlídky
 • Tunely Panenská a Libouchec, hlavní prohlídka
 • Tunely Pisárky, Hlinky a Husovice – hlavní prohlídky
 • Tunel Banskoštiavnický, pasport, průzkum, zaměření
 • Tunel Podhradský, průzkum, pasport, zaměření
 • Tunel Rakouský, pasport, průzkum, zaměření
 • Tunel Střelná, pasport, průzkum, zaměření
 • Tunel Harrachov, pasport, průzkum, zaměření
 • Tunel Mikulovský a tunel Novoměstský, pasport, průzkum, zaměření
 • Vinohradské tunely, Praha hl. n., zaměření, pasport, průzkum
 • Tunel Jivovský, pasport, průzkum, zaměření
 • Tunel Malý Plaský, pasport, průzkum, zaměření
 • Tunel Domašovský, pasport, průzkum, zaměření
 • Tunel Velký Prštický, pasport, průzkum, zaměření
 • Tunel Hornotanvaldský, pasport, průzkum, zaměření
 • Dálnice D35 Expertní posouzení DSP tunelů Homole a Dětřichov
 • Jaderná elektrárna Temelín, statický přepočet předpětí obálky jaderného bloku
 • Městský okruh Praha, tunelový komplex Blanka, expertíza závalu, statické výpočty
 • Silnice I/42 VMO Brno, tunel Husovický, statické přepočty, expertízy
 • Tunel Husovický (žel.), expertíza
 • Metro Praha trasa A, expertíza projektu DSP
 • VD Těrlicko
 • Tunel Jablunkov, expertíza závalu, statické posudky
 • Dálnice D35, tunely Homole a Dětřichov, expertíza
 • Tlaková štola Kružberk, průzkum, pasportizace
 • Silnice I/42 VMO Brno, Husovický tunel - statické posouzení
 • Modernizace trati Brno-Přerov, 3.stavba, Vyškov-Nezamyslice, expertíza
 • Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba, Blažovice-Vyškov, expertíza
Only available in english
Brno

Application Engineer Rail 100% (m/f)

Více

NAJÍT VÍCE PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Amberg Engineering Brno, a.s

Ptašínského 10
602 00 Brno
Czech Republic

 

IČ: 49446703

 

dat.schránka: v2ncrr9

 

Telefon: +420 541 432 611

Email