KDO JSME

AMBERG Engineering Brno a.s., člen skupiny Amberg Group, je společnost s více než 25letou tradicí na českém i mezinárodním trhu poskytující komplexní služby v oblasti projekce převážně geotechnických staveb.

Pro zvládnutí náročných projektů z oblastí podzemních staveb, speciálního zakládání, sanací sesuvů nebo rekonstrukcí tunelů tvoří náš tým inženýři
z širokého spektra oborů s autorizacemi pro geotechniku, statiku a dynamiku staveb, mosty a inženýrské konstrukce a dopravní stavby. Díky silnému zázemí skupiny AMBERG Group disponuje naše společnost know-how získanými spoluprací na největších tunelových stavbách světa. Díky zkušenostem a inovativnímu přístupu jsme připraveni na ty nejnáročnější projekty a výzvy, které se v našem oboru můžou vyskytnout.

 • Jsme držitelem oprávnění k projektování objektů a zařízení pro činnost prováděnou hornickým způsobem.
 • Jsme odborným znalcem - institucí pro posuzování stability podzemních objektů a dalších prostor vytvářených činností prováděnou hornickým způsobem a pro vypracování odborných posudků a stanovisek.
 • Specializovaná skupina pracovníků pro vývoj SW se trvale zabývá vývojem tunelových software pro sesterskou firmu AMBERG TECHNOLOGIES AG.
 • Jsme držiteli certifikátů ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Naše služby

Nabízíme široké spektrum služeb od přípravy projektů až po dozor při realizaci.
S našimi klienty úzce spolupracujeme od začátku až po dokončení projektu vždy
s cílem najít efektivní, bezpečné a ekonomické řešení.

Tunely a podzemní stavby

 • Silniční a železniční tunely.
 • Kanalizační a vodovodní stoky.
 • Kolektory.
 • Speciální podzemní objekty.
 • Sanace, provoz a údržba tunelů a podzemních staveb.

Geotechnika

 • Speciální zakládání.
 • Opěrné a zárubní zdi.
 • Propustky.
 • Násypy.
 • Sanace sesuvů.

Průzkumy / Prohlídky

 • Stavebně technické průzkumy.
 • Hlavní prohlídky tunelů pozemních komunikací.
 • Speciální měření v podzemních prostorách.

Reference

 • Silnice I/42 VMO Brno, Královopolský tunel
 • Rychlostní silnice D52 Troubsko – Rajhrad, tunel Želešice
 • Dálnice D1, tunel Klimkovice
 • Silnice I/35, tunel Jihlava
 • Dialnica D1, Severný obchvat Žiliny, tunel Višňové 
 • Silnice I/42 VMO Brno Vinohrady, tunel Vinohrady
 • Silnice I/35, Tunel Hřebeč
 • Dialnica D1, tunel Šibenik
 • Silnice I/42 VMO Brno , Husovický tunel
 • Silnice I/23 Brno, Pisárecký tunel
 • Silnice I/11 Lazce, ztráta stability gabionů
 • Diaľnica D1, Hubová Ivachnová, sanace sesuvných území (SK)
 • Dálnice D11, tunel Poříčí, bezpečnostní dokumentace
 • Silnice I/42 VMO Brno - VMO Mariánské náměstí
 • Dialnica D3 Čadca - Svrčinovec, geotechnické konstrukce
 • Zlámanec-zajištění sesuvu
 • Silnice II/343, Tunel Seč
 • Sinice I/42 VMO Brno, tunel Červený Kopec
 • Dálnice D43, tunel Kuřim
 • Silnice I/57, tunel Bystřička
 • Tunel Viamala, rekonstrukce (CH)
 • Bärenburgtunnel, rekonstrukce, (CH)
 • Tunel Fäsenstaub a Cholfirst, rekonstrukce, (CH)
 • Axentunnel, rekonstrukce (CH)
 • Tunnel Nations, rekonstrukce (CH)
 • Bypass Luzern  – novostavba tunelu (CH)
 • Riedbergtunnel (CH)
 • Tunnel Frauentobel, sanace (CH)
 • Gei Brusei  – sanace opěrných zídek (CH)
 • ENG Sup Goulet Perly-Bernex  – novostavba tunelu (CH)
 • Ahebergtunnel (D)
 • Überdeckeckung Rosenberg Ost - hloubený tunel (CH)
 • Gallerie Madonna della Guardia  – sanace tunelu (I)
 • Mittenbächgalerie  - sanace galerie (CH)
 • Galleria Bargagli-Ferriere  - sanace tunelu (I)
 • Silnice I/35, tunel Liberec-rekonstrukce tunelu, stanovení ochranného pásma
 • Dálnice D3 Praha - Jílové - Hostěradice – Václavice, tunely Libeř, Hostěradice, Vršky a Krňany
 • Adamov-Blansko, Sanace tunelů č. 7, 8/1, 8/2, 9, 10
 • Tunel Mikulovský a tunel Novoměstský, rekonstrukce
 • Tunel Třebovice, novostavba, likvidace starého Třeboviského tunelu
 • Rožná – Nedvědice, Sanace skalních svahů v km 79,050-79,150
 • Tunel Střelná, rekonstrukce
 • Tunel Harrachov, rekonstrukce
 • Silnice I/42 VMO Brno, Žabovřeský tramvajový tunel
 • Tunel Rakouský, rekonstrukce
 • Tunel Jivovský, rekonstrukce
 • TT Bystrc-Kamechy, tramvajový tunel Kamechy
 • Tunel Deboreč a tunel Mezno, trať Sudoměřice-Votice, 
 • Tunel Podhradský, rekonstrukce
 • Vinohradské tunely, Praha hl. n., rekonstrukce
 • Tunel Ještědský, rekonstrukce
 • Tunel Malý Plaský, rekonstrukce
 • Tunel Děčínský, tunel Loubský, rekonstrukce
 • Silůvky-Střelice, sanace sesuvu
 • Tunel Velký Prštický, rekonstrukce 
 • Tunel Bohuslavický, rekonstrukce
 • Tunnel Jablunkov, přestavba
 • Tunel Domašovský, rekonstrukce
 • Tunel Sedlejovický, rekonstrukce
 • Tunel Hornotanvaldský, rekonstrukce
 • Tunel Banskoštiavnický, rekonstrukce
 • Tunel Husovický, statický přepočet
 • Semmering Basistunnel (A) - novostavba
 • Zierenbergertunnel (D) - novostavba
 • Gotthard Basistunnel (CH) - novostavba
 • Furkatunnel (CH) - sanace
 • Brenner Basistunnel Nord (A) - novostavba
 • Reichholzeimer Tunnel (D) – rekonstrukce
 • Arosertunnel (CH) - rekonstrukce
 • Val Varunatunnel (CH) – rekonstrukce
 • Cornberger Tunnel (D) – rekonstrukce
 • Göteborg Haga tunel (S) 
 • Rudersdorfer Tunnel (D)
 • Brüttenertunnel (CH) 
 • Hamnabanan tunel (S)
 • U5 München (D) – metro
 • Tunnelbana, metro  (S)
 • Boräsbana, metro (S)
 • Tunel Holica (novostavba), Tunel Bujanovský (rekonstrukce), trať Krompachy – Kysak (SK)
 • Primární kolektor Brno, větev A, Koliště – Vlhká – zesílení ostění kolektoru
 • Primární kolektor Brno, Rekonstrukce technické galerie TG11-ocelové konstrukce
 • Primární kolektor Brno,, rekonstrukce Š6+Š24+TG4
 • Pasportizace sekundárního kolektoru Vinohrady
 • Primární kolektor Brno, Rekonstrukce šachty VŠ2
 • Primární kolektor Brno, Rekonstrukce šachty Š9
 • Primární kolektor Brno, Rekonstrukce šachty Š5
 • Primární kolektor Brno, Rekonstrukce šachty Š3
 • Primární kolektor Brno, Rekonstrukce šachty Š10
 • Primární kolektor Brno, Rekonstrukce šachty VŠ1
 • Primární kolektor Brno, Rekonstrukce šachty Š2
 • Primární kolektor Brno, Rekonstrukce šachty Š7 
 • Primární kolektor Brno, Rekonstrukce šachty Š4 
 • Primární kolektor Brno, Rekonstrukce  šachty Š12 
 • Primární kolektor Brno, Rekonstrukce kolektoru - větev AII
 • Jaderná elektrárna Dukovany, vodovodní štola, novostavba
 • VD Šance, odvodňovací štola, novostavba
 • VD Morávka, odvodňovací štola, rekonstrukce
   
 • Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského, vodovody a kanalizace
 • Brno, RKSC - Karásek - Loučky - Ivanovice, kanalizace
 • Brno, Minská, Horova a Bráfova, vodovody a kanalizace
 • Terminál IDS Starý Lískovec, vodovody a kanalizace
 • I/54 Veselí nad Moravou, vodovody a kanalizace
 • I/55 Kunovice, vodovody a kanalizace
 • Silnice I/42 Brno, VMO Vinohrady, vodovody a kanalizace
 • Silnice I/35, Tunel Hřebeč, požární suchovody
 • Silnice I/42 Brno, VMO Hlinky, vodovody a kanalizace
 • Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I a II, vodovody a kanalizace
 • Dálnice D3 Praha - Jílové - Hostěradice – Václavice, kanalizace a vodovody, požární vodovody
 • Tunel Kralovopolský – hlavní prohlídky
 • Tunel Klimkovice – hlavní prohlídky
 • Tunel Jihlava – hlavní prohlídky
 • Tunely Panenská a Libouchec, hlavní prohlídka
 • Tunely Pisárky, Hlinky a Husovice – hlavní prohlídky
 • Tunel Banskoštiavnický, pasport, průzkum, zaměření
 • Tunel Podhradský, průzkum, pasport, zaměření
 • Tunel Rakouský, pasport, průzkum, zaměření
 • Tunel Střelná, pasport, průzkum, zaměření
 • Tunel Harrachov, pasport, průzkum, zaměření
 • Tunel Mikulovský a tunel Novoměstský, pasport, průzkum, zaměření
 • Vinohradské tunely, Praha hl. n., zaměření, pasport, průzkum
 • Tunel Jivovský, pasport, průzkum, zaměření
 • Tunel Malý Plaský, pasport, průzkum, zaměření
 • Tunel Domašovský, pasport, průzkum, zaměření
 • Tunel Velký Prštický, pasport, průzkum, zaměření
 • Tunel Hornotanvaldský, pasport, průzkum, zaměření
 • Dálnice D35 Expertní posouzení DSP tunelů Homole a Dětřichov
 • Jaderná elektrárna Temelín, statický přepočet předpětí obálky jaderného bloku
 • Městský okruh Praha, tunelový komplex Blanka, expertíza závalu, statické výpočty
 • Silnice I/42 VMO Brno, tunel Husovický, statické přepočty, expertízy
 • Tunel Husovický (žel.), expertíza
 • Metro Praha trasa A, expertíza projektu DSP
 • VD Těrlicko
 • Tunel Jablunkov, expertíza závalu, statické posudky
 • Dálnice D35, tunely Homole a Dětřichov, expertíza
 • Tlaková štola Kružberk, průzkum, pasportizace
 • Silnice I/42 VMO Brno, Husovický tunel - statické posouzení
 • Modernizace trati Brno-Přerov, 3.stavba, Vyškov-Nezamyslice, expertíza
 • Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba, Blažovice-Vyškov, expertíza
Only available in english
Brno

Application Engineer Rail 100% (m/f)

Více

NAJÍT VÍCE PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Amberg Engineering Brno, a.s

Ptašínského 10
602 00 Brno
Czech Republic

 

IČ: 49446703

 

dat.schránka: v2ncrr9

 

Telefon: +420 541 432 611

Email